دسته بندی ( 3 حرفی ) دارای 5 دامنه است.

نام دامنه قیمت (تومان) توضیحات خرید
5gr.ir 300,000
سیصد هزار تومان
اطلاعات بیشتر ارسال قیمت ، خرید
3kg.ir 300,000
سیصد هزار تومان
اطلاعات بیشتر ارسال قیمت ، خرید
2cm.ir 300,000
سیصد هزار تومان
اطلاعات بیشتر ارسال قیمت ، خرید
نام دامنه قیمت (تومان) توضیحات خرید
2tb.ir 300,000
سیصد هزار تومان
اطلاعات بیشتر ارسال قیمت ، خرید
2kg.ir 1,000,000
یک میلیون تومان
اطلاعات بیشتر ارسال قیمت ، خرید