دسته بندی ( وب / اینترنت / نرم افزار ) دارای 4 دامنه است.

نام دامنه قیمت (تومان) توضیحات خرید
fatalerror.ir 300,000
سیصد هزار تومان
اطلاعات بیشتر ارسال قیمت ، خرید
cmscode.ir 300,000
سیصد هزار تومان
اطلاعات بیشتر ارسال قیمت ، خرید
2tera.ir 200,000
دویست هزار تومان
اطلاعات بیشتر ارسال قیمت ، خرید
wpportal.ir 150,000
صد و پنجاه هزار تومان
اطلاعات بیشتر ارسال قیمت ، خرید